Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

Sắp tới thời ăn uống do robot phục vụ

Một nhà hàng ăn uống toàn robot phục vụ, từ bếp trưởng tới người bưng bê, sẽ là viễn cảnh không xa nhờ các đột phá công nghệ trong thời gian gần đây.

Robot Zenbo

Asus Zenbo: robot biết đi, biết nói, và biết điều khiển nhà...